{សង្យាល្ពៅ} - Custard Pumpkin

{សង្យាល្ពៅ} - Custard Pumpkin

Custard Pumpkin សង្យាល្ពៅ - {Song Khya Lpov} This is a really fun and simple recipe for all the family to enjoy making and eating! Only five ingredients you will make a beautiful and tasty dessert that everybody likes. Pumpkin is very important and famous fruit in squash family. In Cambodia, pumpkin is grown all year long and used to in both savory and sweet. Pumpkin and its seed possess excellent health benefits. They are great source of calcium and phosphorus. Ingredients - Pumpkin: 2 medium sizeMake a 1.5 inch square hole on the top center of the pumpkins and take out all the flesh and seeds. Wash them with water and place them upside down to dry Eggs: 6-8 (depends how large the pumpkins are) Coconut milk: 1 cup (pure) Sugar: 250g Salt: ½ teaspoon   Beat the eggs in a large bowl for a minute or until they become...
Rotanak Admin - Jan 17, 2018
{ខទាទំពាំង} - Duck, Bamboo Shoot & Black Mushroom Caramel

{ខទាទំពាំង} - Duck, Bamboo Shoot & Black Mushroom Caramel

Duck, Bamboo Shoot & Black Mushroom Caramel ខទាទំពាំង - {Kho Tea Tumpaing} Khor' or caramel stew was one of my childhood favorites! My mom would cook it for us the night before and keep it for breakfast and lunch the following day. Growing up we never had a fridge so Khor is a very a good dish to cook and keep without worrying that it will spoil in hot weather like in Cambodia. This Khor recipe uses alot of sugar so use natural palm sugar where possible. A good Khor should be well balanced between sweet and saltiness which makes Khor juice a tasty delight to mix with fragrant steamed rice. Ingredients - Serves 4-6 people Duck breast: 2kg (8 pieces) Bamboo shoot: 1.5 – 2 kgFresh: Cut and boil with water for 1 hour then soak with fresh water until use.Can: Wash, cut and cookDried: Wash, soak in water...
Rotanak Admin - Jan 17, 2018
{ភ្លាត្} - Fish Salad with Lemongrass

{ភ្លាត្} - Fish Salad with Lemongrass

Fish Salad with Lemongrass ភ្លាត្រី - {Plea Trey} In Cambodia 'Salad' means two different things 1 - Hnoum or 2 - Plea. Both Hnoum and Plea usually have salty, sour and sweet flavors and contain at least two or more fresh vegetables. However, in 'Hnoum' the meat has to be cooked. On the other hand, both meat and vegetables in 'Plea' are raw. For instance, in 'Plea Trey' the fish is raw, but we use lime juice to ceviche it before the fish goes into the actual salad and is mixed with the rest of the ingredients.'Plea Trey' is a very intricate dish because it takes a lot of effort chopping and slicing all the ingredients. This dish used to be chosen for special occasions or gatherings, but I rarely see this dish being served anymore... or if they do this dish it doesn't taste the way it used to...
Rotanak Admin - Jan 07, 2018
loader
Showing 17 - 19 of 19 results

Featured Posts

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”
Press

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”

ចុចអានអត្ថបទដើម ក្រុមហ៊ុន MG ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តក្រុមហ៊ុន MG ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតបស្នងទៅប្រទេសជាតិ ដែលបានស្វាគមន៍ពួកគេដោយបើកចំហរ។ ការទទួលស្គាល់ដោយទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើន គឺជាបេសកកម្មសង្គមមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានចាប់យក។ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយចំនួនពីរលើក ដែលដឹកនាំដោយលោក Richard...
Jan 30, 2020
Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum
Press

Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវេទិកាប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការអបអរសាទរ សហគមន៍សន្តិភាពនិងជោកវាសនាតែមួយ។Cambodia welcomes you to the 2021 ASEAN Tourism Forum (ATF)...
Jan 24, 2020
CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”
Press

CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”

Her recipes can now be tasted in a special menu at Brasserie Louis in Rosewood HotelRead original article...
Dec 27, 2019
CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា
Press

CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា

ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ Chef Nak នៅក្នុងកម្មវិធី «សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Prime Time» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC TV ដែលរៀបរាប់អំពីអាជីវកម្ម Rotanak.co និងសេវាកម្មរបស់ Mahope - Luxury Home Dining
Dec 23, 2019