{ទឹកគ្រឿង} - Teuk Kreung

{ទឹកគ្រឿង} - Teuk Kreung

Teuk Kreung

ទឹកគ្រឿង - {Teuk Kreung}

Preparation time - 30 mins

Cooking time - 1 hour

Teuk Kreung is a very famous Cambodian dish. It is a kind of dipping sauce that has a fish base accompanied by many fresh raw seasonal vegetables like sdao, phka snou, phka kamplaok and others. Teuk Kreung special uniqueness comes from its unique strong taste of fish, prohok, and tamarind. But the combination and contrast of fresh raw vegetables makes the whole thing unforgettable. Teuk Kreung is one of the dishes I miss most when I travel outside of Cambodia.

Ingredients -Serve 6-8
 • Snackhead fish (fillet): 500g
 • Prahok: 100g
 • Tamarind flesh: 100g
 • Pea eggplants: 150g
 • Garlic: 10 cloves
 • Shallots: 5-6 pieces
 • Chili: 2-3 pieces
 • Cucumber: 2 pieces
 • Palm sugar: 1 tablespoon
 • Salt: 1 teaspoon
 • Fish sauce: 2 tablespoons
 • Salt: 1/2 teaspoon
 • Cucumber: 2 pieces
 • Round eggplant (trop Sruoy): 4-5 pieces
 • Sdao: 100g
 • Young Kanh-chaet: 100g
 • Phka Kamplaok: 5-6 stems
 • Phka Snau: 100g
 • Asain basil: 2 stems
 • Saw basil: 5-6 leaves

Snackhead fish (fillet): Bring 1 and a half cups of water to boil and then cook the fish for 10 minutes. Take out to rest. Then use pestle and mortar to pound the fish quite finely.
Prahok: Put Prahok in the same fish broth and turn heat up for 2 more minutes, stir continually until the prahok is combined with the water.
Tamarin flesh: Soak in half cup of warm water, squeeze with hand or spoon to dissolve with water and take stringy parts out.
Pea eggplants: take stem off
Garlic and shallots: Peel
Chili: stem off
Put a frying pan on medium heat add a teaspoon of cooking oil. Put pea eggplant, garlic, shallots and chili in the pan and fry until they turn brown. Turn heat off. Then pound all of them with the fish.
In a large soup bowl, put the mixture of fish, eggplants, garlic, shallots and chili in then add tamarind, palm sugar, salt, fish sauce and Prohok broth in and mix well and wait to serve.
Vegetables
Sdao: boil a cup of water in pot and soak Sdao in for a minute and place in a bowl of cold water and then take out to drain.
Cucumber: Wash and cut into small pieces
Round eggplant (trop Sruoy): Wash and cut into quarter
Young Kanh-chaet, Phka Kamplaok and Phka Snau: wash well and drain
Asian basil and saw basil: wash well and cut about 1cm

To serve:
Place all vegetables nicely on a plate or flat bamboo basket and pour Teuk Kreung in a small bowl. Then sprinkle cut basil and saw mint to garnish. Take one vegetable at a time or multiple and dip into the Teuk Kreung and take a bite.

 

Photography by Nataly Lee.


14 comments

 • Invillhar

  [url=https://videnie.org/services/love-privorot/]белый приворот[/url]
  Tegs: любовная магия https://videnie.org/services/love-magic/

  [u][/u]
  [i][/i]
  [b][/b]

 • Zuvilsfleed

  VINCAMINE купить онлайн
  Tegs: INTERLEUKIN-10 FC CHIMERA NON-LYTIC H купить онлайн https://chimmed.ru/products/interleukin-10-fc-chimera-non-lytic-h-id=1277225

  Anti-Vimentin clone 2I13 ZooMAb Rb купить онлайн
  ESIRNA HUMAN AC005077.11 ESIRNA1 купить онлайн
  Anti-Vimentin clone 2I13 ZooMAb Rb купить онлайн

 • ZqrilsGog
  gov[/url]

  Tegs: nitikapharma com https://chimmed.ru/manufactors/catalog?name=nitika

  organics limited[/u] gmbh[/i] medical gmbh[/b]
 • Invillneity

  [url=https://bestgruzchik.ru/]нужны уборщики помещений в москве bestgruzchik[/url]
  Tegs: нужны уборщики помещений москва bestgruzchik https://bestgruzchik.ru/

  [u]заказать разнорабочих химки москва bestgruzchik[/u]
  [i]заказать разнорабочих химки мск bestgruzchik[/i]
  [b]земляные работы в москве с ежедневной оплатой bestgruzchik[/b]


Leave a comment

Featured Article

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”
Press

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”

ចុចអានអត្ថបទដើម ក្រុមហ៊ុន MG ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តក្រុមហ៊ុន MG ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតបស្នងទៅប្រទេសជាតិ ដែលបានស្វាគមន៍ពួកគេដោយបើកចំហរ។ ការទទួលស្គាល់ដោយទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើន គឺជាបេសកកម្មសង្គមមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានចាប់យក។ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយចំនួនពីរលើក ដែលដឹកនាំដោយលោក Richard...
Jan 30, 2020
Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum
Press

Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវេទិកាប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការអបអរសាទរ សហគមន៍សន្តិភាពនិងជោកវាសនាតែមួយ។Cambodia welcomes you to the 2021 ASEAN Tourism Forum (ATF)...
Jan 24, 2020
CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”
Press

CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”

Her recipes can now be tasted in a special menu at Brasserie Louis in Rosewood HotelRead original article...
Dec 27, 2019
CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា
Press

CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា

ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ Chef Nak នៅក្នុងកម្មវិធី «សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Prime Time» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC TV ដែលរៀបរាប់អំពីអាជីវកម្ម Rotanak.co និងសេវាកម្មរបស់ Mahope - Luxury Home Dining
Dec 23, 2019