{បបរដំឡូង} - Borbor Domlong

{បបរដំឡូង} - Borbor Domlong

Sweet root បបរដំឡូង - {Borbor Domlong} Preparation time - 25mins Cooking time - 20 mins If you want to cook a delicious dessert and also full of nutrition, Bor Bor Domlong is the one. It’s creamy, sweet, crunchy but also melts in your month. I first heard about it as a vegetarian dessert which to me doesn’t make much sense at all because desserts are supposed to be vegetarian anyway. Then I realized that the nutrition contained in this dessert makes it so popular with vegetarians and that's why they cook it very often. In Cambodia, we have Chinese and Vietnamese communities and they practice Buddhism more strictly so they eat no meat. This dessert is one of many creative and delicious dishes they cook. Ingredients - Sweet potato: 200g Taro: 200g Pumpkin: 200g Corn: 200g Carrot: 100g Shredded coconut meat: 100g Cloud ear mushroom: 20g Coconut milk: 2.5 cups...
Rotanak Admin - Aug 03, 2018
{សង្យាល្ពៅ} - Custard Pumpkin

{សង្យាល្ពៅ} - Custard Pumpkin

Custard Pumpkin សង្យាល្ពៅ - {Song Khya Lpov} This is a really fun and simple recipe for all the family to enjoy making and eating! Only five ingredients you will make a beautiful and tasty dessert that everybody likes. Pumpkin is very important and famous fruit in squash family. In Cambodia, pumpkin is grown all year long and used to in both savory and sweet. Pumpkin and its seed possess excellent health benefits. They are great source of calcium and phosphorus. Ingredients - Pumpkin: 2 medium sizeMake a 1.5 inch square hole on the top center of the pumpkins and take out all the flesh and seeds. Wash them with water and place them upside down to dry Eggs: 6-8 (depends how large the pumpkins are) Coconut milk: 1 cup (pure) Sugar: 250g Salt: ½ teaspoon   Beat the eggs in a large bowl for a minute or until they become...
Rotanak Admin - Jan 17, 2018
loader
Showing 1 - 2 of 2 results

Featured Posts

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”
Press

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”

ចុចអានអត្ថបទដើម ក្រុមហ៊ុន MG ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តក្រុមហ៊ុន MG ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតបស្នងទៅប្រទេសជាតិ ដែលបានស្វាគមន៍ពួកគេដោយបើកចំហរ។ ការទទួលស្គាល់ដោយទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើន គឺជាបេសកកម្មសង្គមមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានចាប់យក។ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយចំនួនពីរលើក ដែលដឹកនាំដោយលោក Richard...
Jan 30, 2020
Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum
Press

Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវេទិកាប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការអបអរសាទរ សហគមន៍សន្តិភាពនិងជោកវាសនាតែមួយ។Cambodia welcomes you to the 2021 ASEAN Tourism Forum (ATF)...
Jan 24, 2020
CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”
Press

CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”

Her recipes can now be tasted in a special menu at Brasserie Louis in Rosewood HotelRead original article...
Dec 27, 2019
CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា
Press

CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា

ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ Chef Nak នៅក្នុងកម្មវិធី «សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Prime Time» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC TV ដែលរៀបរាប់អំពីអាជីវកម្ម Rotanak.co និងសេវាកម្មរបស់ Mahope - Luxury Home Dining
Dec 23, 2019