{ប្រហុកលីងក្រសាំង} - Prohok Ling Krasaing

{ប្រហុកលីងក្រសាំង} - Prohok Ling Krasaing

Prohok Ling with Krosaing ប្រហុកលីងក្រសាំង - {Prohok Ling Krasaing} Preparation time - 20 mins Cooking time - 30 mins Prohok Ling Krasaong is a kind of a dip that has a pork and prohok base with a sour flavor from Krasaing that makes the whole dish so tasty and light. Ling means 'dry roasted' and it reflects that the dish is dried. This makes it perfect to eat right the way after cooking, keep for later or pack to travel with. This dish is one of the most popular kinds for famers who need to work all day in the field. So, they would pack it with cooked rice in the morning to eat in the fields. The best match would be freshly pick cucumbers, wind beans, round eggplants… from the field of course!Thinking of this dish transports me to the sitting under the shade of Krasaing tree looking at...
Rotanak Admin - Aug 18, 2018
{ប្រហុកខ្ទឹះ} - Prohok Kteh

{ប្រហុកខ្ទឹះ} - Prohok Kteh

Creamy Prohok with Pork ប្រហិកខ្ទឹះ - {Prohok Kteh} Preparation time - 45 mins Cooking time - 20 mins Prohok Khtih is a kind of dip that has a pork and coconut cream base and Prohok as flavoring. This is a perfect dish for those who can’t eat Prahok directly with its authentic and unique taste. Pork, lemongrass paste, coconut cream with the rest of ingredients allow the Prohok flavors to mellow but keep its real identity very clear. The crunchiness of all the fresh vegetables meet the creamy, salty and sweet flavors of Prohok Khtih; with soft and sticky steamed rice in one mouthful it is a great joy! Ingredients -Serve 6-8 Pork: 500g Prohok: 100g Lemongrass: 4-5 stumps Galangal: 2-3 thin pieces Turmeric: 2 inches long Kaffir lime skin: side of a thumb Kaffir lime leaves: 5 leaves Garlic: 10 cloves Shallots: 5-6 pieces Palm sugar: 1.5 tablespoons Coconut...
Rotanak Admin - Aug 18, 2018
{ត្រប់ដុតសាច់ជ្រូក} - Grilled Eggplant with Pork

{ត្រប់ដុតសាច់ជ្រូក} - Grilled Eggplant with Pork

Grilled Eggplant with Pork ត្រប់ដុតសាច់ជ្រូក - {Trob Dot Sach Chrouk} Grilled fresh and young eggplant will be very soft, juicy, sweet and so tasty and it also melts in your mouth. So, make sure to pick the right eggplants to grill. Young and fresh eggplants really make a difference. How can you tell that eggplants is young and fresh? First, forget about size as small eggplant does not always mean it’s young. What you should look for is firm and shiny skin, heavy but soft and no bruises.Eggplants don’t give much nutrition, but they do contain an impressive range of many vitamins and minerals such as excellent amounts of fiber, folate, potassium and manganese, as well as vitamins C, K, and B6, phosphorus, copper, thiamin, niacin, magnesium, and pantothenic acid.Eggplants are so accessible and it is grown everywhere. They are so common is Cambodian cooking and have been used in...
Rotanak Admin - Feb 26, 2018
{បាយក្តាំងពិសេស} - Special Crispy Rice with Prawn & Pork

{បាយក្តាំងពិសេស} - Special Crispy Rice with Prawn & Pork

Special Crispy Rice with Prawn & Pork បាយក្តាំងពិសេស - {Bay Kdaing Pises} In Cambodia everybody knows Bay Kdaing (hard brown rice at the bottom of the pot). Before the world introduced rice cooker to Cambodia around 20 years ago, Bay Kdaing was always part of our meals because we used metal/clay pot to cook rice in with heat from firewood or charcoal. This produces two types of rice: soft white rice at the center and a hard wall of brown rice on the sides and bottom. Not everyone loves Bay Kdaing because its chewiness requires a strong jaw. To make dried bottom rice, first use bottom rice from the pot and sun dry it for 3 days or until the bottom rice becomes hard and completely dried. Bay Kdaing Pises is an elevated dish of Bay Kdaing that everybody loves because it’s a combination of deep fried dried crispy bottom...
Rotanak Admin - Feb 26, 2018
loader
Showing 1 - 4 of 4 results

Featured Posts

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”
Press

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”

ចុចអានអត្ថបទដើម ក្រុមហ៊ុន MG ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តក្រុមហ៊ុន MG ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតបស្នងទៅប្រទេសជាតិ ដែលបានស្វាគមន៍ពួកគេដោយបើកចំហរ។ ការទទួលស្គាល់ដោយទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើន គឺជាបេសកកម្មសង្គមមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានចាប់យក។ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយចំនួនពីរលើក ដែលដឹកនាំដោយលោក Richard...
Jan 30, 2020
Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum
Press

Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវេទិកាប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការអបអរសាទរ សហគមន៍សន្តិភាពនិងជោកវាសនាតែមួយ។Cambodia welcomes you to the 2021 ASEAN Tourism Forum (ATF)...
Jan 24, 2020
CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”
Press

CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”

Her recipes can now be tasted in a special menu at Brasserie Louis in Rosewood HotelRead original article...
Dec 27, 2019
CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា
Press

CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា

ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ Chef Nak នៅក្នុងកម្មវិធី «សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Prime Time» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC TV ដែលរៀបរាប់អំពីអាជីវកម្ម Rotanak.co និងសេវាកម្មរបស់ Mahope - Luxury Home Dining
Dec 23, 2019