{ស្រឡក់ផ្សិត} - Srolok Psit

{ស្រឡក់ផ្សិត} - Srolok Psit

Village soup ស្រឡក់ផ្សិត - {Srolok Psit} Preparation time - 20 mins Cooking time - 15 mins Srolok is a simpler version of Samlor Broheor which use lemongrass paste as base that include lemongrass, finger root, shallots, garlic, turmeric… In Srolok we only smash these ingredients and boil in the broth to take the flavor and them them out before adding other ingredients. It’s also a kind of soup which is very healthy and easily turned into a vegetarian or vegan dish. I call it a village soup because it reminds me so much about my childhood where I used to go around to my neighbors pick their young luffas, winter melon, spinach, and the rest of the things I needed to go in the soup. Then when the soup is cooked, we shared it them in exchange. That was how our village life was.This soup requires a very special attention...
Rotanak Admin - Aug 15, 2018
{ផ្សិតចៀន} - Pset Chean

{ផ្សិតចៀន} - Pset Chean

Oyster mushrooms ផ្សិតចៀន - {Pset Chean} Preparation time - 5 mins Cooking time - 5 mins Pset Chean is a very simple and quick to make, but very tasty. In Cambodia, Oyster Mushroom is quite common in cooking such as in soups, stir-fried, deep-fried with batter, and grill sometimes with different seasoning which most of the time take away the really taste of mushrooms. Pset Chean is a very interesting way to cook mushrooms that allow us to test the unique flavor of mushroom with Kampot pepper, salt and lime sauce on side as an option.This dish is a perfect joy also for vegetarians and vegans. Ingredients - Sea salt: 1.5tablespoons Ground black Kampot pepper: 1 tablespoon Lime: 3 pieces   Pick as large as possible of mushrooms, cut hard and bottom part of the mushrooms and wash well. Place washed mushrooms between your palms and gently squeeze the water...
Rotanak Admin - Aug 03, 2018
{ខទាទំពាំង} - Duck, Bamboo Shoot & Black Mushroom Caramel

{ខទាទំពាំង} - Duck, Bamboo Shoot & Black Mushroom Caramel

Duck, Bamboo Shoot & Black Mushroom Caramel ខទាទំពាំង - {Kho Tea Tumpaing} Khor' or caramel stew was one of my childhood favorites! My mom would cook it for us the night before and keep it for breakfast and lunch the following day. Growing up we never had a fridge so Khor is a very a good dish to cook and keep without worrying that it will spoil in hot weather like in Cambodia. This Khor recipe uses alot of sugar so use natural palm sugar where possible. A good Khor should be well balanced between sweet and saltiness which makes Khor juice a tasty delight to mix with fragrant steamed rice. Ingredients - Serves 4-6 people Duck breast: 2kg (8 pieces) Bamboo shoot: 1.5 – 2 kgFresh: Cut and boil with water for 1 hour then soak with fresh water until use.Can: Wash, cut and cookDried: Wash, soak in water...
Rotanak Admin - Jan 17, 2018
loader
Showing 1 - 3 of 3 results

Featured Posts

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”
Press

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”

ចុចអានអត្ថបទដើម ក្រុមហ៊ុន MG ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តក្រុមហ៊ុន MG ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតបស្នងទៅប្រទេសជាតិ ដែលបានស្វាគមន៍ពួកគេដោយបើកចំហរ។ ការទទួលស្គាល់ដោយទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើន គឺជាបេសកកម្មសង្គមមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានចាប់យក។ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយចំនួនពីរលើក ដែលដឹកនាំដោយលោក Richard...
Jan 30, 2020
Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum
Press

Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវេទិកាប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការអបអរសាទរ សហគមន៍សន្តិភាពនិងជោកវាសនាតែមួយ។Cambodia welcomes you to the 2021 ASEAN Tourism Forum (ATF)...
Jan 24, 2020
CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”
Press

CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”

Her recipes can now be tasted in a special menu at Brasserie Louis in Rosewood HotelRead original article...
Dec 27, 2019
CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា
Press

CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា

ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ Chef Nak នៅក្នុងកម្មវិធី «សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Prime Time» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC TV ដែលរៀបរាប់អំពីអាជីវកម្ម Rotanak.co និងសេវាកម្មរបស់ Mahope - Luxury Home Dining
Dec 23, 2019