{ការីត្រី} - Cary Trei

{ការីត្រី} - Cary Trei

Fish Curry ការីត្រី - {Cary Trei} Preparation time - 45 mins Cooking time - 20 mins Curry is one of dishes India brought to Cambodia as well as to many other countries. Curry is often cooked in big amounts for family gatherings and parties. It can be served with rice, fresh Khmer rice noodles or bread. The most common is chicken curry, but we also sometimes cook curry with pork or fish with additional vegetables like onion, yardlong beans and potatoes. However, when it comes to beef it's not only called curry any more but it is 'Curry Saraman (Cary Saramann) 'and it’s a kind of dish inspired by Muslim Cambodians.The Fish Curry I am about to share with you today is a kind of fusion which uses every ingredient in regular curry, but I cook it differently by making 1/curry sauce and 2/fish separately. So instead one whole big...
Rotanak Admin - Dec 01, 2018
{ភ្លាត្} - Fish Salad with Lemongrass

{ភ្លាត្} - Fish Salad with Lemongrass

Fish Salad with Lemongrass ភ្លាត្រី - {Plea Trey} In Cambodia 'Salad' means two different things 1 - Hnoum or 2 - Plea. Both Hnoum and Plea usually have salty, sour and sweet flavors and contain at least two or more fresh vegetables. However, in 'Hnoum' the meat has to be cooked. On the other hand, both meat and vegetables in 'Plea' are raw. For instance, in 'Plea Trey' the fish is raw, but we use lime juice to ceviche it before the fish goes into the actual salad and is mixed with the rest of the ingredients.'Plea Trey' is a very intricate dish because it takes a lot of effort chopping and slicing all the ingredients. This dish used to be chosen for special occasions or gatherings, but I rarely see this dish being served anymore... or if they do this dish it doesn't taste the way it used to...
Rotanak Admin - Jan 07, 2018
loader
Showing 1 - 2 of 2 results

Featured Posts

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”
Press

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”

ចុចអានអត្ថបទដើម ក្រុមហ៊ុន MG ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តក្រុមហ៊ុន MG ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតបស្នងទៅប្រទេសជាតិ ដែលបានស្វាគមន៍ពួកគេដោយបើកចំហរ។ ការទទួលស្គាល់ដោយទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើន គឺជាបេសកកម្មសង្គមមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានចាប់យក។ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយចំនួនពីរលើក ដែលដឹកនាំដោយលោក Richard...
Jan 30, 2020
Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum
Press

Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវេទិកាប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការអបអរសាទរ សហគមន៍សន្តិភាពនិងជោកវាសនាតែមួយ។Cambodia welcomes you to the 2021 ASEAN Tourism Forum (ATF)...
Jan 24, 2020
CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”
Press

CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”

Her recipes can now be tasted in a special menu at Brasserie Louis in Rosewood HotelRead original article...
Dec 27, 2019
CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា
Press

CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា

ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ Chef Nak នៅក្នុងកម្មវិធី «សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Prime Time» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC TV ដែលរៀបរាប់អំពីអាជីវកម្ម Rotanak.co និងសេវាកម្មរបស់ Mahope - Luxury Home Dining
Dec 23, 2019