{ឡុកឡាក់សាច់គោ} - Lok Lak Sach Kou

{ឡុកឡាក់សាច់គោ} - Lok Lak Sach Kou

Beef Lok Lak ឡុកឡាក់សាច់គោ - {Lok Lak Sach Kou} Preparation time - 20 mins Cooking time - 25 mins Beef Loc Lak (Sauté Diced Beef) is a cubed beef sauteed with seasoning and this dish is one of the French-inspired dishes in Cambodian cuisine. In Vietnam, there is almost an identical dish which is called Bò Lúc Lắc which literally translates to “shaking beef”. Beef used to be a luxury ingredient in Cambodian cuisine, therefore this dish is mostly served at formal events, such as wedding banquets. But this only happens in rural areas these days. In Cambodia this dish is served on a bed of lettuce, tomatoes and onions with a beautiful dipping sauce of lime juice, salt and black Kampot pepper. Ingredients -Serve 6-8 Beef tenderloin: 1kg Garlic: 8-10 cloves Cooking oil: 3 Tablespoons Palm sugar: 1.5 tablespoon Sea salt: 1 teaspoon Chinese cooking wine: 2 tablespoons Oyster...
Rotanak Admin - Aug 18, 2018
{សាច់គោរុំស្លឹកកំផ្លូរ} - Sach krok ko

{សាច់គោរុំស្លឹកកំផ្លូរ} - Sach krok ko

Kamplou Leaf Beef Sausages សាច់គោរុំស្លឹកកំផ្លូរ - {Sach krok ko} Preparation time - 1 hour Cooking time - 15 mins As a country, Cambodia gets a lot influence from other countries and this affects our daily lives. One of the areas heavily influenced by our neighbours, far and near, is cooking. As a child born in Phnom Penh during the 80s, I grew up eating a wide varity of food because there were big Chinese and Vietnamese communities where my family lived. Kamplou Leaf Beef sausages with fresh rice noodles, wrapped, then dipped in sweet and sour sauce in particular is one of the Vietnamese dishes that my family love and we’ve been making for years. This dish contains a few components: 1/ Kamplou Leaf Beef Sausages 2/ Sweet and sour sauce 3/ Vegetables and noodles Ingredients -Serve 6-8 Kamplou Leaf Beef Sausages Lemongrass: 3-4 stumps Galangal: 3-4 thin slices Kaffir...
Rotanak Admin - Aug 18, 2018
{ភ្លាសាច់គោកន្ធំថេត} - Plea Sach Ko Kantumthet

{ភ្លាសាច់គោកន្ធំថេត} - Plea Sach Ko Kantumthet

Beef Kantumthet with Crispy Shallots ភ្លាសាច់គោកន្ធំថេត - {Plea Sach Ko Kantumthet} Preparation time - 30 mins Cooking time - 5 mins This is a wonderfully simple dish to create whilst being extremely tasty. Even though it has beef in it the fact that it is thinly sliced and cured in lime juice makes it very light. Perfect as a starter on a hot day.This is one of my favorite ways to showcase Kantumthet as it brings out the unique flavor in a completely new and exciting way. Ingredients -Serves 4 Beef tenderloin (thinly sliced) - 500g Limes (juiced) - 4 Kantumthet Leucaena leucocephala (if not available use fresh Kale, stems removed) - 500g Shallots (thinly sliced and dried) - 300g For the Dressing Shallots (finely diced) - 300g Garlic (finely diced) - 10 cloves Fresh chilis - 1-4 according to preference Salt - 1.5 teaspoons Sugar - 200g White Vinegar...
Rotanak Admin - Aug 18, 2018
loader
Showing 1 - 3 of 3 results

Featured Posts

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”
Press

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”

ចុចអានអត្ថបទដើម ក្រុមហ៊ុន MG ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តក្រុមហ៊ុន MG ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតបស្នងទៅប្រទេសជាតិ ដែលបានស្វាគមន៍ពួកគេដោយបើកចំហរ។ ការទទួលស្គាល់ដោយទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើន គឺជាបេសកកម្មសង្គមមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានចាប់យក។ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយចំនួនពីរលើក ដែលដឹកនាំដោយលោក Richard...
Jan 30, 2020
Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum
Press

Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវេទិកាប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការអបអរសាទរ សហគមន៍សន្តិភាពនិងជោកវាសនាតែមួយ។Cambodia welcomes you to the 2021 ASEAN Tourism Forum (ATF)...
Jan 24, 2020
CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”
Press

CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”

Her recipes can now be tasted in a special menu at Brasserie Louis in Rosewood HotelRead original article...
Dec 27, 2019
CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា
Press

CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា

ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ Chef Nak នៅក្នុងកម្មវិធី «សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Prime Time» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC TV ដែលរៀបរាប់អំពីអាជីវកម្ម Rotanak.co និងសេវាកម្មរបស់ Mahope - Luxury Home Dining
Dec 23, 2019