{ស្រឡក់ផ្សិត} - Srolok Psit

{ស្រឡក់ផ្សិត} - Srolok Psit

Village soup

ស្រឡក់ផ្សិត - {Srolok Psit}

Preparation time - 20 mins

Cooking time - 15 mins

Srolok is a simpler version of Samlor Broheor which use lemongrass paste as base that include lemongrass, finger root, shallots, garlic, turmeric… In Srolok we only smash these ingredients and boil in the broth to take the flavor and them them out before adding other ingredients. It’s also a kind of soup which is very healthy and easily turned into a vegetarian or vegan dish. I call it a village soup because it reminds me so much about my childhood where I used to go around to my neighbors pick their young luffas, winter melon, spinach, and the rest of the things I needed to go in the soup. Then when the soup is cooked, we shared it them in exchange. That was how our village life was.
This soup requires a very special attention as all the vegetables need cook in specific time.

Ingredients -
 • Straw mushrooms: 150g
 • Oyster mushrooms: 100g
 • Enokitake mushrooms: 100g
 • White beech mushrooms: 100g
 • Garlic: 5 gloves
 • Salt: 1 teaspoon
 • Soy sauce: 1.5 tablespoon
 • Palm sugar: 1 tablespoon
 • Oyster sauce: 1 tablespoon
 • Cooking oil: 1.5 tablespoon
 • Spring onion/celantro: 2-3 stumps

Wash all mushrooms with fresh water and squeezing the water out.
Peal winter melon, young luffa and pumpkin cut into small pieces.
Pick spinach, young chili leaves and climbing wattle by keeping only leaves.
Smash lemongrass, finger root, shallot, and garlic.
Bring two cups of water to boil and add smashed lemongrass, finger root and shallot, and garlic for five minutes and take out. Put pumpkin in boiling broth for two minutes then add all mushrooms in three minutes. While waiting for mushrooms to cook, add salt, fish sauce and palm sugar in to let mushrooms absorb the seasoning. Then add winter melon for 30 second and after put luffa and all green leaves in and stir to let all the thing well mixed and turn the heat off.
To serve:
Place soup in a bowl with steamed brown rice and chili in fish sauce on the side.


Leave a comment

Featured Article

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”
Press

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”

ចុចអានអត្ថបទដើម ក្រុមហ៊ុន MG ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តក្រុមហ៊ុន MG ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតបស្នងទៅប្រទេសជាតិ ដែលបានស្វាគមន៍ពួកគេដោយបើកចំហរ។ ការទទួលស្គាល់ដោយទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើន គឺជាបេសកកម្មសង្គមមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានចាប់យក។ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយចំនួនពីរលើក ដែលដឹកនាំដោយលោក Richard...
Jan 30, 2020
Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum
Press

Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវេទិកាប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការអបអរសាទរ សហគមន៍សន្តិភាពនិងជោកវាសនាតែមួយ។Cambodia welcomes you to the 2021 ASEAN Tourism Forum (ATF)...
Jan 24, 2020
CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”
Press

CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”

Her recipes can now be tasted in a special menu at Brasserie Louis in Rosewood HotelRead original article...
Dec 27, 2019
CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា
Press

CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា

ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ Chef Nak នៅក្នុងកម្មវិធី «សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Prime Time» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC TV ដែលរៀបរាប់អំពីអាជីវកម្ម Rotanak.co និងសេវាកម្មរបស់ Mahope - Luxury Home Dining
Dec 23, 2019