{ស្ងោរជ្រក់បង្គារ} - Shrimp Lime Soup

{ស្ងោរជ្រក់បង្គារ} - Shrimp Lime Soup

Shrimp Lime Soup

ស្ងោរជ្រក់បង្គារ - {Sngoa Chruok Bongkea}

This is a kind of Cambodian soup that is fast and simple to make. Lime juice, galangal, lemongrass and kaffir lime leaves add aromatic flavour to the soup and make the shrimps burst with flavour whilst being extremely refreshing.

Ingredients - Serves 4 people
 • Jumbo shrimps (butterfly or take digestive track)- 600g
 • Straw mushrooms/Oyster mushrooms – 200g (optional)
 • Lime juice from - 4 limes
 • Lemongrass (2 slightly smashed and 2 shinly sliced)
 • Kaffir lime leaves (thiny sliced) - 5 leaves
 • Galangal (sliced) - 4-5 pieces
 • Garlic (slightly smahed) - 2 cloves
 • Salt - one teaspoon Sugar - 1 and 1/2 teaspoon
 • Fish sauce Knor (optional) - 1/2 teaspoon
 • Basil: 10 leaves
 • Saw tooth basil: 4-5 leaves
 

Bring 1 liter of water to the boil in a large pot
Add garlic, galangal, and lemongrass to the boiling water for 5 minutes. After 5 minutes remove 50 % of the chopped ingredients from the pot. Put mushrooms in boiling pot for about 3 to 5 minutes and add the shrimps in than add salt, sugar, and fish sauce in and keep boiling for two minutes. Turn the heat off and add lime juice, lemongrass and kaffir lime. Serve the soup in a bowl and garnish with basil and saw tooth basil. To serve: Steamed rice on plates, fresh cut chilis with fish sauce in a small sauce bowl and shrimp lime soup in a large serving bowl.

Learn with Chef Nak on YouTube Now!


Leave a comment

Featured Article

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”
Press

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”

ចុចអានអត្ថបទដើម ក្រុមហ៊ុន MG ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តក្រុមហ៊ុន MG ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតបស្នងទៅប្រទេសជាតិ ដែលបានស្វាគមន៍ពួកគេដោយបើកចំហរ។ ការទទួលស្គាល់ដោយទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើន គឺជាបេសកកម្មសង្គមមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានចាប់យក។ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយចំនួនពីរលើក ដែលដឹកនាំដោយលោក Richard...
Jan 30, 2020
Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum
Press

Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវេទិកាប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការអបអរសាទរ សហគមន៍សន្តិភាពនិងជោកវាសនាតែមួយ។Cambodia welcomes you to the 2021 ASEAN Tourism Forum (ATF)...
Jan 24, 2020
CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”
Press

CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”

Her recipes can now be tasted in a special menu at Brasserie Louis in Rosewood HotelRead original article...
Dec 27, 2019
CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា
Press

CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា

ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ Chef Nak នៅក្នុងកម្មវិធី «សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Prime Time» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC TV ដែលរៀបរាប់អំពីអាជីវកម្ម Rotanak.co និងសេវាកម្មរបស់ Mahope - Luxury Home Dining
Dec 23, 2019