{សាច់គោរុំស្លឹកកំផ្លូរ} - Sach krok ko

{សាច់គោរុំស្លឹកកំផ្លូរ} - Sach krok ko

Kamplou Leaf Beef Sausages

សាច់គោរុំស្លឹកកំផ្លូរ - {Sach krok ko}

Preparation time - 1 hour

Cooking time - 15 mins

As a country, Cambodia gets a lot influence from other countries and this affects our daily lives. One of the areas heavily influenced by our neighbours, far and near, is cooking.
As a child born in Phnom Penh during the 80s, I grew up eating a wide varity of food because there were big Chinese and Vietnamese communities where my family lived.
Kamplou Leaf Beef sausages with fresh rice noodles, wrapped, then dipped in sweet and sour sauce in particular is one of the Vietnamese dishes that my family love and we’ve been making for years.
This dish contains a few components:
1/ Kamplou Leaf Beef Sausages
2/ Sweet and sour sauce
3/ Vegetables and noodles

Ingredients -Serve 6-8

Kamplou Leaf Beef Sausages

 • Lemongrass: 3-4 stumps
 • Galangal: 3-4 thin slices
 • Kaffir lime leave: 5-6 leaves
 • Turmeric: 2 inches
 • Garlic: 5-6 cloves
 • Shallots: 2-3 pieces
 • Kamplou leaves (Betel Leaf): 60-70 leaves
 • Beef tenderloin: 700g
 • Pork belly (no skin): 300g
 • White sugar: 2.5 tablespoon
 • Salt: 1/5 tablespoon

Sweet and sour sauce

 • Fish sauce: 1 cup
 • Salt: 1 tablespoon
 • White sugar: 1.5 cups
 • White vinegar: 1 cup
 • Garlic: 5 cloves
 • Shallots: 2-3 pieces
 • Warm drinking water: 1.5 cups

Vegetables and noodles

 • Lettuces: 1kg
 • Mixed basil and mints: 300g
 • Bean Sprout: 400g
 • Pineapple: I piece
 • Cucumber: 200g
 • Chive: 150g
 • Green banana: 2-3 pieces
 • Fresh rice noodles: 1kg

For the Kamplou Leaf Beef Sausages
Lemongrass Paste
Lemongrass: thinly slice
Galangal: peel off and thinly slice
Kaffir lime leave: Slice into thin strips
Turmeric: peel off and thinly slice
Garlic and shallot: peel off and thinly slice
Either use pestle and mortar or food processor to make the paste. Make sure no water added in the paste.
Beef tenderloin and pork belly: put beef and pork in freezer for 2 hours then take out to mince
Mix everything well together either in food processor, in large bowl or pestle and mortar then take the mixture out. Use the Kamplou leaves to wrap a meatball 1.5cm round and 3cm long. Piece the meatball with bamboo sticks or barbeque skewers to grill. Place meatballs on a charcoal grill with medium heat for 2-3 minutes on each side.

For the sweet and sour sauce
Garlic and shallots: peel and finely chopped
Unsalted roasted peanuts: use pestle and mortar to crush but not too fine.
In a medium sized pot, add garlic, shallots, vinegar, fish sauce, white sugar, and sea salt and stir untill the salt and sugar are fully dissolved. Then add warm drinking water in stir again and keep on side.
For the vegetables and noodles
Wash lettuces, mixed basil and chive well and drain the water away. Cut the chives about two inches long.
Pineapple and green bananas: peel, wash and thinly slice.
Cucumber: wash and thinly slice
Been sprout: wash and drain.

To serve: place all the vegetables, noodles and grilled meatballs nicely in a large plate. Put the sweet and sour sauce in a small bowl add a bit of crushed peanut. Take pieces of lettuce and add a bit of all vegetables, noodles, one meatball and wrap. Finish by dipping in the sauce and take a big tasty bite!

 

Photography by Nataly Lee


Leave a comment

Featured Article

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”
Press

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”

ចុចអានអត្ថបទដើម ក្រុមហ៊ុន MG ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តក្រុមហ៊ុន MG ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតបស្នងទៅប្រទេសជាតិ ដែលបានស្វាគមន៍ពួកគេដោយបើកចំហរ។ ការទទួលស្គាល់ដោយទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើន គឺជាបេសកកម្មសង្គមមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានចាប់យក។ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយចំនួនពីរលើក ដែលដឹកនាំដោយលោក Richard...
Jan 30, 2020
Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum
Press

Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវេទិកាប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការអបអរសាទរ សហគមន៍សន្តិភាពនិងជោកវាសនាតែមួយ។Cambodia welcomes you to the 2021 ASEAN Tourism Forum (ATF)...
Jan 24, 2020
CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”
Press

CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”

Her recipes can now be tasted in a special menu at Brasserie Louis in Rosewood HotelRead original article...
Dec 27, 2019
CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា
Press

CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា

ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ Chef Nak នៅក្នុងកម្មវិធី «សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Prime Time» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC TV ដែលរៀបរាប់អំពីអាជីវកម្ម Rotanak.co និងសេវាកម្មរបស់ Mahope - Luxury Home Dining
Dec 23, 2019