{ប្រហុកលីងក្រសាំង} - Prohok Ling Krasaing

{ប្រហុកលីងក្រសាំង} - Prohok Ling Krasaing

Prohok Ling with Krosaing

ប្រហុកលីងក្រសាំង - {Prohok Ling Krasaing}

Preparation time - 20 mins

Cooking time - 30 mins

Prohok Ling Krasaong is a kind of a dip that has a pork and prohok base with a sour flavor from Krasaing that makes the whole dish so tasty and light. Ling means 'dry roasted' and it reflects that the dish is dried. This makes it perfect to eat right the way after cooking, keep for later or pack to travel with. This dish is one of the most popular kinds for famers who need to work all day in the field. So, they would pack it with cooked rice in the morning to eat in the fields. The best match would be freshly pick cucumbers, wind beans, round eggplants… from the field of course!
Thinking of this dish transports me to the sitting under the shade of Krasaing tree looking at the view of rows and rows of cucumbers, wind beans, yardlong beans while opening packs of Prohok Ling and cooked brown rice in banana leaves surrounded by other family members. It's a moment of great happiness and truly heaven on earth for Chef Nak!

Ingredients -
 • Pork: 1000g
 • Prohok: 150g
 • Java feroniella (Krasaing): 5-6 pieces
 • Kaffir lime leaves: 10 leaves
 • Garlic: 10 cloves
 • Shallots: 8-10 pieces
 • Spring onion: 5-6 stumps
 • Palm sugar: 2 tablespoons
 • Pea eggplant: 150g
 • Cucumber:4-5 pieces
 • Wind bean: 10 pieces
 • Yardlong bean: 150g
 • Round eggplant: 5-6 pieces

On a large chopping board, mince the pork and Prohok together up to 50% done then add peeled garlic and Krasaing (break into half and take the meat and seed only). Keep chopping until the four components are well chopped and mixed.
Pea eggplant: Stem off
Kaffir lime leaves: slice into thin strips
Shallots: peel off and slice but not too fine
Spring onion: cut about 1 inch long
Pea eggplant: stump off
Cucumber: cut into small pieces
Wind bean and Yardlong: cut about 1.5 inches long
Round eggplant: Cut in half
Put a medium to large sized pot on medium head, place the chopped mixture in. It will create some liquid which is normal. Leave the heat to boil the liquid down till dry and then add palm sugar in. At this stage the heat should be down to low and we should constantly stir the mixture until it becomes fragrant and turns to a light brown color. Then add pea eggplants and shallots in and stir for about 1 minute to let the two get soft. Add spring onion and give one quick stir and turn the heat off. Sprinkle kaffir lime leaves strips and stir gently to mix well and its ready to rock.

To serve:
Organize the vegetables nicely on a plate and pour Prohok Ling Krasaing in a small bowl. Take a piece of vegetable and dip in Prohok and take a bite with steam rice. Bon Appetite!

 

Photography by Nataly Lee. 


Leave a comment

Featured Article

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”
Press

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”

ចុចអានអត្ថបទដើម ក្រុមហ៊ុន MG ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តក្រុមហ៊ុន MG ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតបស្នងទៅប្រទេសជាតិ ដែលបានស្វាគមន៍ពួកគេដោយបើកចំហរ។ ការទទួលស្គាល់ដោយទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើន គឺជាបេសកកម្មសង្គមមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានចាប់យក។ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយចំនួនពីរលើក ដែលដឹកនាំដោយលោក Richard...
Jan 30, 2020
Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum
Press

Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវេទិកាប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការអបអរសាទរ សហគមន៍សន្តិភាពនិងជោកវាសនាតែមួយ។Cambodia welcomes you to the 2021 ASEAN Tourism Forum (ATF)...
Jan 24, 2020
CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”
Press

CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”

Her recipes can now be tasted in a special menu at Brasserie Louis in Rosewood HotelRead original article...
Dec 27, 2019
CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា
Press

CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា

ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ Chef Nak នៅក្នុងកម្មវិធី «សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Prime Time» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC TV ដែលរៀបរាប់អំពីអាជីវកម្ម Rotanak.co និងសេវាកម្មរបស់ Mahope - Luxury Home Dining
Dec 23, 2019