{ភ្លាសាច់គោកន្ធំថេត} - Plea Sach Ko Kantumthet

{ភ្លាសាច់គោកន្ធំថេត} - Plea Sach Ko Kantumthet

Beef Kantumthet with Crispy Shallots

ភ្លាសាច់គោកន្ធំថេត - {Plea Sach Ko Kantumthet}

Preparation time - 30 mins

Cooking time - 5 mins

This is a wonderfully simple dish to create whilst being extremely tasty. Even though it has beef in it the fact that it is thinly sliced and cured in lime juice makes it very light. Perfect as a starter on a hot day.
This is one of my favorite ways to showcase Kantumthet as it brings out the unique flavor in a completely new and exciting way.

Ingredients -Serves 4
 • Beef tenderloin (thinly sliced) - 500g
 • Limes (juiced) - 4
 • Kantumthet Leucaena leucocephala (if not available use fresh Kale, stems removed) - 500g
 • Shallots (thinly sliced and dried) - 300g
For the Dressing
 • Shallots (finely diced) - 300g
 • Garlic (finely diced) - 10 cloves
 • Fresh chilis - 1-4 according to preference
 • Salt - 1.5 teaspoons
 • Sugar - 200g
 • White Vinegar - 150ml
 • Fish sauce - 75ml

Take finely sliced shallots and leave to dry in the sun for 4 hours. If no sun is available place in a fan oven for 1hr on 80⁰C, or until dried. Take the dried shallots and shallow fry in oil on a low heat. Once golden brown place on paper to remove excess oil and leave aside. These dried shallots will now keep in a jar or plastic bag for up to a month.
Take the sliced beef and marinate in the lime juice. Leave in the fridge for 15 minutes while you prepare the dressing.
For the dressing combine the diced shallots, garlic, fresh chilis, salt, vinegar, sugar and fish sauce and mix together until the sugar is fully dissolved. Set aside.
Prepare the Kantumthet (or kale) by washing thoroughly. Dry the leafs and then remove stems and thick parts. For kale slice into 1cm strips.
To plate up drain the lime juice from the beef and lay the slices on the plate being careful not to overlap. Pour the dressing over the beef so it just covers it, sprinkle the Kantumthet (Kale) over everything and garnish with crispy shallots.

 

Photography by Nataly Lee


Leave a comment

Featured Article

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”
Press

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”

ចុចអានអត្ថបទដើម ក្រុមហ៊ុន MG ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តក្រុមហ៊ុន MG ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតបស្នងទៅប្រទេសជាតិ ដែលបានស្វាគមន៍ពួកគេដោយបើកចំហរ។ ការទទួលស្គាល់ដោយទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើន គឺជាបេសកកម្មសង្គមមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានចាប់យក។ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយចំនួនពីរលើក ដែលដឹកនាំដោយលោក Richard...
Jan 30, 2020
Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum
Press

Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវេទិកាប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការអបអរសាទរ សហគមន៍សន្តិភាពនិងជោកវាសនាតែមួយ។Cambodia welcomes you to the 2021 ASEAN Tourism Forum (ATF)...
Jan 24, 2020
CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”
Press

CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”

Her recipes can now be tasted in a special menu at Brasserie Louis in Rosewood HotelRead original article...
Dec 27, 2019
CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា
Press

CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា

ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ Chef Nak នៅក្នុងកម្មវិធី «សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Prime Time» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC TV ដែលរៀបរាប់អំពីអាជីវកម្ម Rotanak.co និងសេវាកម្មរបស់ Mahope - Luxury Home Dining
Dec 23, 2019