{ឡុកឡាក់សាច់គោ} - Lok Lak Sach Kou

{ឡុកឡាក់សាច់គោ} - Lok Lak Sach Kou

Beef Lok Lak

ឡុកឡាក់សាច់គោ - {Lok Lak Sach Kou}

Preparation time - 20 mins

Cooking time - 25 mins

Beef Loc Lak (Sauté Diced Beef) is a cubed beef sauteed with seasoning and this dish is one of the French-inspired dishes in Cambodian cuisine. In Vietnam, there is almost an identical dish which is called Bò Lúc Lắc which literally translates to “shaking beef”. Beef used to be a luxury ingredient in Cambodian cuisine, therefore this dish is mostly served at formal events, such as wedding banquets. But this only happens in rural areas these days. In Cambodia this dish is served on a bed of lettuce, tomatoes and onions with a beautiful dipping sauce of lime juice, salt and black Kampot pepper.

Ingredients -Serve 6-8
 • Beef tenderloin: 1kg
 • Garlic: 8-10 cloves
 • Cooking oil: 3 Tablespoons
 • Palm sugar: 1.5 tablespoon
 • Sea salt: 1 teaspoon
 • Chinese cooking wine: 2 tablespoons
 • Oyster sauce: 2 tablespoons
 • Soy sauce: 2 tablespoons
 • Ketchup: 2 tablespoons
 • Sesame oil: 1.5 tablespoons
 • Lettuces: 500g
 • Ripe tomato: 700g
 • Onion: 600g
 • Egg: 4
Salt and Kampot Pepper sauce
 • Sea salt: 1.5 tablespoons
 • Kampot Pepper: 2 tablespoons
 • Lime juice: 5 tablespoons

Egg: Fry (sunny side up)
Garlic: finely chopped
Lettuces: Pick leaves, washed well and drained
Ripe tomato: Wash and slice
Onion: peel, wash and thinly slice
Beef tenderloin: cut into 1-inch cube and marinate with sea salt, palm sugar, Chinese cooking wine, oyster sauce, ketchup and sesame. Put a frying pan on high heat with cooking oil. Add chopped garlic and stir until the garlic browns a little. Pour marinated beef in the frying pan with all the marinate liquid. Cook it for between 5 - 7 minutes dependent on how rare you want the beef to be.
For the sauce
Black Kampot Pepper corns: Dry roast in a frying with medium-low heat for 2-3 minutes or until the fragrance is released. Grind roasted pepper and place in a bowl then add sea salt and lime juice and mix well.

To serve:
On a large serving plate, make a bed of lettuce as the first layer, sliced tomatoes as the second layer and sliced onion as the third. Pour our cooked beef over the vegetable bed and place the fried egg/s on the top. Accompany the plate with a bowl of Kampot black pepper sauce and serve with fragrant steamed rice.

 

Photography by Nataly Lee. 


Leave a comment

Featured Article

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”
Press

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”

ចុចអានអត្ថបទដើម ក្រុមហ៊ុន MG ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តក្រុមហ៊ុន MG ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតបស្នងទៅប្រទេសជាតិ ដែលបានស្វាគមន៍ពួកគេដោយបើកចំហរ។ ការទទួលស្គាល់ដោយទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើន គឺជាបេសកកម្មសង្គមមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានចាប់យក។ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយចំនួនពីរលើក ដែលដឹកនាំដោយលោក Richard...
Jan 30, 2020
Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum
Press

Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវេទិកាប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការអបអរសាទរ សហគមន៍សន្តិភាពនិងជោកវាសនាតែមួយ។Cambodia welcomes you to the 2021 ASEAN Tourism Forum (ATF)...
Jan 24, 2020
CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”
Press

CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”

Her recipes can now be tasted in a special menu at Brasserie Louis in Rosewood HotelRead original article...
Dec 27, 2019
CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា
Press

CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា

ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ Chef Nak នៅក្នុងកម្មវិធី «សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Prime Time» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC TV ដែលរៀបរាប់អំពីអាជីវកម្ម Rotanak.co និងសេវាកម្មរបស់ Mahope - Luxury Home Dining
Dec 23, 2019