{ភ្លាត្} - Fish Salad with Lemongrass

{ភ្លាត្} - Fish Salad with Lemongrass

Fish Salad with Lemongrass

ភ្លាត្រី - {Plea Trey}

In Cambodia 'Salad' means two different things 1 - Hnoum or 2 - Plea.

Both Hnoum and Plea usually have salty, sour and sweet flavors and contain at least two or more fresh vegetables. However, in 'Hnoum' the meat has to be cooked. On the other hand, both meat and vegetables in 'Plea' are raw. For instance, in 'Plea Trey' the fish is raw, but we use lime juice to ceviche it before the fish goes into the actual salad and is mixed with the rest of the ingredients.
'Plea Trey' is a very intricate dish because it takes a lot of effort chopping and slicing all the ingredients. This dish used to be chosen for special occasions or gatherings, but I rarely see this dish being served anymore... or if they do this dish it doesn't taste the way it used to because nowadays people want to save time and modernise their cooking by using mayonnaise to enrich the dish which is the opposite from what it should be. This is dish should be light and refreshing.

Ingredients - Serves 4 people
 • Fish fillet (thinly sliced): 500g
 • Lemongrass (thinly sliced): 8-10
 • Lime juice: 6
 • Kaffir lime leaves (thinly sliced): 5 big ones
 • Galangal (finely chopped): 20g
 • Mint pick and use leaves only: 100g
 • Garlic (thinly sliced): 5 cloves
 • Shallot (thinly sliced): 3 big ones
 • Salt: ½ teaspoon
 • Sugar: ½ table spoon
 • Fish sauce: ½ table spoon

Put thinly sliced fish in a medium side bowl and add 2/3 of the lime juice in and marinate well with the fish and keep a side for 15-20 minutes in a fridge or out. After 20 minutes, slightly hand squeeze the lime juice from the fish and put it in a new mixing bowl and add all the other ingredients in except the mint. Toss all the ingredients gently until evenly combined.

To serve: Place the salad on 4 plates evenly and sprinkle mint to garnish.


Leave a comment

Featured Article

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”
Press

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”

ចុចអានអត្ថបទដើម ក្រុមហ៊ុន MG ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តក្រុមហ៊ុន MG ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតបស្នងទៅប្រទេសជាតិ ដែលបានស្វាគមន៍ពួកគេដោយបើកចំហរ។ ការទទួលស្គាល់ដោយទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើន គឺជាបេសកកម្មសង្គមមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានចាប់យក។ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយចំនួនពីរលើក ដែលដឹកនាំដោយលោក Richard...
Jan 30, 2020
Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum
Press

Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវេទិកាប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការអបអរសាទរ សហគមន៍សន្តិភាពនិងជោកវាសនាតែមួយ។Cambodia welcomes you to the 2021 ASEAN Tourism Forum (ATF)...
Jan 24, 2020
CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”
Press

CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”

Her recipes can now be tasted in a special menu at Brasserie Louis in Rosewood HotelRead original article...
Dec 27, 2019
CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា
Press

CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា

ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ Chef Nak នៅក្នុងកម្មវិធី «សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Prime Time» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC TV ដែលរៀបរាប់អំពីអាជីវកម្ម Rotanak.co និងសេវាកម្មរបស់ Mahope - Luxury Home Dining
Dec 23, 2019