{កាញ់} - Duck Salad

{កាញ់} - Duck Salad

Duck Salad

កាញ់ - {Kahn}

Kanh is a kind of salad that contains meat, fresh vegetables, crunchy roasted peanuts, salty, sweet and sour flavor. Traditionally, Kanh has to be with cooked chopped duck meat and skin which makes this salad special. But wait! Kanh is not only special, it is extraordinary because real Kanh has to have an incredible sauce which is a combination of fresh duck blood (liquid) with coconut juice. I have to say this sauce is a plus for whoever is a food adventurer but it’s also a minus for this dish because of people’s strong reaction to fresh duck blood. Over time this has reduced the popularity of this dish and it has become very rarely eaten. There are few places in Siem Reap town that still serve this dish as their restaurant specialty, although even here they offer the blood sauce on the side as an option. So, let’s cook a Kanh dish that everyone will love!

Ingredients -
 • Duck breast: 1kg
 • Roasted peanuts (unsalted): 100g
 • Lime juice: 1/5
 • Shallots: 5 large pieces
 • Garlic: 10 gloves
 • Salt: 2 teaspoon
 • Fish sauce: 2 tablespoon
 • Palm sugar: 1.5 tablespoon
 • Chili: 50g
 • Mixed basil: 100g
 • Beansprout: 400g
 • Long green bean: 300g

Duck breast: slice and chop not too fine.
Shallots and garlic: Peal and thinly sliced
Long green bean: cut for about 1 centimeter long

Frying pan on medium high heat and place chopped duck meat in and stir until 50% of juice from duck is gone. Move cooked duck to a large bowl to cool and wait for mixing later. Once the duck is cooled a little, add shallots, garlic, fish sauce, salt, palm sugar and lime juice and mix everything together well. Taste the mixture now and you should find a balance of sweet, salty and sour - adjust accordingly. 5 minutes before you are ready to serve add long green bean and beansprout in and toss well.

To serve:
Place the Kanh on plates and sprinkle mixed basil, unsalted peanuts and chili.


Leave a comment

Featured Article

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”
Press

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”

ចុចអានអត្ថបទដើម ក្រុមហ៊ុន MG ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តក្រុមហ៊ុន MG ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតបស្នងទៅប្រទេសជាតិ ដែលបានស្វាគមន៍ពួកគេដោយបើកចំហរ។ ការទទួលស្គាល់ដោយទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើន គឺជាបេសកកម្មសង្គមមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានចាប់យក។ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយចំនួនពីរលើក ដែលដឹកនាំដោយលោក Richard...
Jan 30, 2020
Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum
Press

Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវេទិកាប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការអបអរសាទរ សហគមន៍សន្តិភាពនិងជោកវាសនាតែមួយ។Cambodia welcomes you to the 2021 ASEAN Tourism Forum (ATF)...
Jan 24, 2020
CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”
Press

CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”

Her recipes can now be tasted in a special menu at Brasserie Louis in Rosewood HotelRead original article...
Dec 27, 2019
CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា
Press

CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា

ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ Chef Nak នៅក្នុងកម្មវិធី «សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Prime Time» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC TV ដែលរៀបរាប់អំពីអាជីវកម្ម Rotanak.co និងសេវាកម្មរបស់ Mahope - Luxury Home Dining
Dec 23, 2019