{ខទាទំពាំង} - Duck, Bamboo Shoot & Black Mushroom Caramel

{ខទាទំពាំង} - Duck, Bamboo Shoot & Black Mushroom Caramel

Duck, Bamboo Shoot & Black Mushroom Caramel

ខទាទំពាំង - {Kho Tea Tumpaing}

Khor' or caramel stew was one of my childhood favorites! My mom would cook it for us the night before and keep it for breakfast and lunch the following day. Growing up we never had a fridge so Khor is a very a good dish to cook and keep without worrying that it will spoil in hot weather like in Cambodia. This Khor recipe uses alot of sugar so use natural palm sugar where possible. A good Khor should be well balanced between sweet and saltiness which makes Khor juice a tasty delight to mix with fragrant steamed rice.

Ingredients - Serves 4-6 people
 • Duck breast: 2kg (8 pieces)
 • Bamboo shoot: 1.5 – 2 kg
  Fresh: Cut and boil with water for 1 hour then soak with fresh water until use.
  Can: Wash, cut and cook
  Dried: Wash, soak in water for 3-5 hours, boil in water for 2 hours and soak in water again until use.
 • Black mushrooms: 100g (dried)
  Soak in water for 1 hour, boil in water for 30 minutes and soak in water again until use.
 • Garlic (thinly sliced): 100g
  Peel and roast in a frying pan with a bit of oil.
 • Shallot (thinly sliced): 300g
  Peel and roast in a frying pan with a bit of oil.
 • Ginger: 150g
  Peel, cut into 1cm thick and roast in a frying pan with a bit of oil.
 • Star anise: 5
  Roast in frying pan with low heat till the aromatic smell spread.
 • Salt: 2/3 table spoon
 • Palm sugar: 200g
 • Black Kapot pepper: 1 tea spoon
 • Oyster sauce: 1 ½ table spoon
 • Soy sauce: 2 table spoon

Put the duck breasts skin side down in a frying pan (without oil) medium high heat until it they turn golden brown. Take the duck out and keep aside. Put palm sugar in a pot with medium heat and caramelize it. Turn the heat to low and add garlic, shallots, ginger, salt, Kampot black pepper, soy sauce and oyster sauce to the pot and stir it well. Add duck breasts, black mushroom and bamboo shoots to the pot and stir until caramel covers everything and keep cooking it for 15 minutes. Add 2 liters of water and cook for 25-30 minutes. Take all the duck out and set aside. Keep cooking mushroom and bamboo shoot stew for another 3-4 hours on a low heat. 5 minutes before serving place the duck back into the stew to heat up.

To serve: Put steam rice on plate or bowl, place the duck breast and pour the Khor sauce on top.


Leave a comment

Featured Article

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”
Press

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”

ចុចអានអត្ថបទដើម ក្រុមហ៊ុន MG ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តក្រុមហ៊ុន MG ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតបស្នងទៅប្រទេសជាតិ ដែលបានស្វាគមន៍ពួកគេដោយបើកចំហរ។ ការទទួលស្គាល់ដោយទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើន គឺជាបេសកកម្មសង្គមមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានចាប់យក។ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយចំនួនពីរលើក ដែលដឹកនាំដោយលោក Richard...
Jan 30, 2020
Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum
Press

Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវេទិកាប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការអបអរសាទរ សហគមន៍សន្តិភាពនិងជោកវាសនាតែមួយ។Cambodia welcomes you to the 2021 ASEAN Tourism Forum (ATF)...
Jan 24, 2020
CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”
Press

CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”

Her recipes can now be tasted in a special menu at Brasserie Louis in Rosewood HotelRead original article...
Dec 27, 2019
CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា
Press

CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា

ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ Chef Nak នៅក្នុងកម្មវិធី «សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Prime Time» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC TV ដែលរៀបរាប់អំពីអាជីវកម្ម Rotanak.co និងសេវាកម្មរបស់ Mahope - Luxury Home Dining
Dec 23, 2019