{បបរល្ពៅ} - Bor Bor Lpov

{បបរល្ពៅ} - Bor Bor Lpov

Pumpkin with Coconut and Tapioca

បបរល្ពៅ - {Bor Bor Lpov}

Preparation time - 15 mins

Cooking time - 25 mins

Pumpkins here, pumpkins there! In Cambodia pumpkins are everywhere. Pumpkins are so accessible in Cambodia, so most of the time we eat them because we have them rather than understanding its benefit.
Pumpkin is a highly nutrient-dense food. It is rich in vitamins and minerals but low in calories. Pumpkin seeds and leaves all pack of powerful nutritional punch.
There are many ways pumpkin can be incorporated in cooking like desserts, soups, stir fried, and even as a substitute for meat sometimes.
So, let’s cook one of our very popular deserts that Cambodians love - Borbor Plov (Coconut cream pumpkin with Tapioca).

Ingredients -Serve 6-8
  • Pumpkin: 1kg
  • Palm sugar: 200g
  • Tapioca balls: 2 table spoons
  • Coconut cream (pure): 3 cups
  • Salt: ½ teaspoon
  • Unsalted roasted peanuts (optional): 3 table spoons

Pumpkin: Wash, remove inside pulp and seeds, peel about 75% of the skin and cut into quite big chunks.
Tapioca balls: Rinse with fresh/room temperature a few times and let it soak for about 15 to 20 minutes
Palm sugar: Caramelise and add a bit of water
Unsalted roasted peanuts: Crush but not too fine
Put one cup of water and one and half cup of coconut cream in a medium sized pot and bring it to the boil. Add tapioca and put the heat down to low. Once all the tapioca floats and turns very clear they are cooked. Place pumpkin in and cook it for about 7-10 minutes (depending on the size of the pumpkin chunks) then add caramelised palm sugar and salt. Turn the heat off and pour the rest of the fresh coconut cream in and stir to well mixed everything.
To serve:
Place 2-3 pieces of pumpkin in a bowl and pour a spoonful of the sauce over. Finish with a sprinkle crushed peanuts.

 

Photography by Nataly Lee.

Learn with Chef Nak on YouTube Now!


Leave a comment

Featured Article

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”
Press

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”

ចុចអានអត្ថបទដើម ក្រុមហ៊ុន MG ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តក្រុមហ៊ុន MG ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតបស្នងទៅប្រទេសជាតិ ដែលបានស្វាគមន៍ពួកគេដោយបើកចំហរ។ ការទទួលស្គាល់ដោយទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើន គឺជាបេសកកម្មសង្គមមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានចាប់យក។ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយចំនួនពីរលើក ដែលដឹកនាំដោយលោក Richard...
Jan 30, 2020
Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum
Press

Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវេទិកាប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការអបអរសាទរ សហគមន៍សន្តិភាពនិងជោកវាសនាតែមួយ។Cambodia welcomes you to the 2021 ASEAN Tourism Forum (ATF)...
Jan 24, 2020
CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”
Press

CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”

Her recipes can now be tasted in a special menu at Brasserie Louis in Rosewood HotelRead original article...
Dec 27, 2019
CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា
Press

CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា

ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ Chef Nak នៅក្នុងកម្មវិធី «សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Prime Time» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC TV ដែលរៀបរាប់អំពីអាជីវកម្ម Rotanak.co និងសេវាកម្មរបស់ Mahope - Luxury Home Dining
Dec 23, 2019