ស្ត្រីខ្មែរពីររូប រួមគ្នា បង្កើតសៀវភៅម្ហូបខ្មែរដំបូងគេ

ស្ត្រីខ្មែរពីររូប រួមគ្នា បង្កើតសៀវភៅម្ហូបខ្មែរដំបូងគេ

ស្ត្រីខ្មែរពីររូប រួមគ្នា បង្កើតសៀវភៅម្ហូបខ្មែរដំបូងគេដើម្បីចែករំលែកពិភពលោកឲ្យស្គាល់ ឲ្យភ្លក្ស និងចេះធ្វើម្ហូបខ្មែរ
Rotanak Admin - Dec 23, 2019
Empire of Dreams Show | Chef Nak Episode

Empire of Dreams Show | Chef Nak Episode

សុបិន៖ វីដេអូស្តីពីអាជីព អ្នកគ្រប់គ្រងបំរើសេវាកម្មម្ហូបអាហារខ្មែរ | Episode 2
Rotanak Admin - Dec 19, 2019
ចុងភៅវ័យក្មេងថែរក្សាប្រពៃណីចម្អិនម្ហូបខ្មែរ

ចុងភៅវ័យក្មេងថែរក្សាប្រពៃណីចម្អិនម្ហូបខ្មែរ

ម្ហូប​ខ្មែរ ជា​រឿយៗ​មិន​សូវ​មាន​អន្តរជាតិ​ស្គាល់​ដូច​ម្ហូប​ថៃ​និង​វៀតណាម​ មួយ​ផ្នែក​ដោយសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដ៏​​សោកសៅ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ប៉ុន្តែ​ចុងភៅ​ខ្មែរ​ម្នាក់​កំពុង​តែ​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​រឿង​នេះ។ លោក ចាប ចិត្រា នៃ VOA រាយការណ៍​ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។
Rotanak Admin - Dec 19, 2019
Launching Khmer cusines at Rosewood Phnom Penh Hotel

Launching Khmer cusines at Rosewood Phnom Penh Hotel

Read the original article here Som Kanika / Khmer Times / October 14, 2019 On Friday evening, a selected number of fortunate invitees and Khmer food lovers, converged on Vattanac Capital Tower’s Rosewood Hotel to celebrate the first launching of Chef’s Nak 12 best recipes from her remarkable Khmer culinary book- Nhum. This was launched in tandem with the talented Rosewood Phnom Penh’s team to include the twelve menus in the Brasserie Louis restaurant of this upmarket hotel. By inserting the twelve Khmer cuisines in the Brasserie Louis’s menu, Chef Nak is committed to bring back Cambodia’s forgotten culinary cuisines to the fore. Presenting traditional dishes lie fish curry, duck sour soup to Khmer steamed fish with Vegetables and 10 other recipes, all the twelve dishes displayed, in food, an authentic story and its unique tastes. “The food we eat is important and it has a significant role in telling the world...
Rotanak Admin - Dec 19, 2019
loader
Showing 5 - 8 of 26 results

Featured Posts

ស្ត្រីខ្មែរពីររូប រួមគ្នា បង្កើតសៀវភៅម្ហូបខ្មែរដំបូងគេ
Press

ស្ត្រីខ្មែរពីររូប រួមគ្នា បង្កើតសៀវភៅម្ហូបខ្មែរដំបូងគេ

ស្ត្រីខ្មែរពីររូប រួមគ្នា បង្កើតសៀវភៅម្ហូបខ្មែរដំបូងគេដើម្បីចែករំលែកពិភពលោកឲ្យស្គាល់ ឲ្យភ្លក្ស និងចេះធ្វើម្ហូបខ្មែរ
Dec 23, 2019
Empire of Dreams Show | Chef Nak Episode
Press

Empire of Dreams Show | Chef Nak Episode

សុបិន៖ វីដេអូស្តីពីអាជីព អ្នកគ្រប់គ្រងបំរើសេវាកម្មម្ហូបអាហារខ្មែរ | Episode 2
Dec 19, 2019
ចុងភៅវ័យក្មេងថែរក្សាប្រពៃណីចម្អិនម្ហូបខ្មែរ
Press

ចុងភៅវ័យក្មេងថែរក្សាប្រពៃណីចម្អិនម្ហូបខ្មែរ

ម្ហូប​ខ្មែរ ជា​រឿយៗ​មិន​សូវ​មាន​អន្តរជាតិ​ស្គាល់​ដូច​ម្ហូប​ថៃ​និង​វៀតណាម​ មួយ​ផ្នែក​ដោយសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដ៏​​សោកសៅ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ប៉ុន្តែ​ចុងភៅ​ខ្មែរ​ម្នាក់​កំពុង​តែ​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​រឿង​នេះ។ លោក ចាប ចិត្រា នៃ VOA រាយការណ៍​ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។
Dec 19, 2019
Launching Khmer cusines at Rosewood Phnom Penh Hotel
Press

Launching Khmer cusines at Rosewood Phnom Penh Hotel

Read the original article here Som Kanika / Khmer Times / October 14, 2019 On Friday evening, a selected number...
Dec 19, 2019